Privacyverklaring Roger´s Linnerie S.L. t.h.o.d.n. Sofas by Kees Diks

 

Hier vind u de privacyverklaring van Roger´s Linnerie S.L. t.h.o.d.n. Sofas by Kees Diks. Hierin wordt beschreven hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan en hoe deze worden verzameld.

 

 1. Inleiding

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en dat wij graag helder en transparant willen zijn in hoe wij hiermee omgaan binnen ons bedrijf.

Wij geven hierin aan waarvoor wij uw gegevens opslaan en voor welke doel. Ook vindt u in deze verklaring de rechten met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden en wij raden u daarom aan deze verklaring periodiek te raadplegen.

 

 1. Roger´s Linnerie

Dit is de privacyverklaring van Roger´s Linnerie S.L. t.h.o.d.n. Sofas by Kees Diks. Dit is een bedrijf dat boxsprings, bankstellen en sofás maakt. Voor de verkoop van onze producten verzamelen wij u gegevens.

Mocht u zich niet prettig voelen omtrent het gebruik van uw gegevens, neem dan contact met ons op! Onze contact gegevens kunt u onderaan deze verklaring vinden.

 

 1. Doel gegevens
 • Tijdens verkoopgesprekken vragen wij uw persoonsgegevens met betrekking tot het maken van offertes, aanbiedingen, orders en facturen.
 • Voor leveringen vragen wij om uw persoonsgegevens voor het afleveren van de door u bestelde producten.
 • Contact opnemen – Uwgegevens worden verzameld als u contact opneemt met ons via de telefoon of website. In dit formulier wordt alleen gevraagd om benodigde gegevens om een prijsopgave of dienst aan te kunnen bieden, zoals naam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

 

 1. Ontvangers

De gegevens die wij ontvangen worden verwerkt en beheerd d.m.v. onze eigen administratieve en webmail programma’s.

 

 1. Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

 • Contact opnemen – Op het moment dat u contact met ons opneemt via mail of via een verkoopgesprek dan worden de gegevens via mail maximaal 2 jaar bewaard en voor een verkoopgesprek voor onbepaalde tijd.

 

 1. Beveiliging

Uw persoonsgegevens worden ten behoeve van administratie doeleinden bewaard in ons archief, zowel op papier als in ons administratieve systeem.

De gegevens via genoemde derden, zijn alleen toegankelijk via websitesoftware en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met twee stap verificatie.

Daarnaast wordt uw bezoek aan de website beveiligd met een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met Sofas by Kees Diks privé is

 

 1. Uw rechten
 • Recht op inzage – U heeft ten alle tijden het recht om uw gegevens op te vragen die bij Sofas by Kees Diks zijn vastgelegd en bewaard. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. U ontvangt dan een overzicht van uw gegevens.
 • Recht op rectificatie – Kloppen uw gegevens niet? Of zijn deze veranderd? Dan heeft u het recht dit te laten rectificeren.
 • Recht op overdracht – Mocht u uw gegevens nodig hebben die bij Sofas by Kees Diks zijn opgeslagen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Sofas by Kees Diks uw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 • Recht op wissen van gegevens – Wilt u niet langer dat uw gegevens bij ons zijn vastgelegd? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.
 • Recht op indienen van een klacht – U heeft het recht om een klacht in te dienen, indien u vindt dat Sofas by Kees Diks niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.
 • Recht op stop gegevens gebruik – Wilt u niet dat Sofas by Kees Diks uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik van deze rechten kan via chris@sofasbykeesdiks.com  Wij streven ernaar om binnen een week op uw verzoek te reageren en zullen daarna uw gegevens uit ons systeem verwijderen.

 

 1. Plichten

Roger´s Linnerie S.L. t.h.o.d.n. Sofas by Kees Diks verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Roger´s Linnerie S.L. t.h.o.d.n. Sofas by Kees Diks de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Roger´s Linnerie S.L. t.h.o.d.n. Sofas by Kees Diks met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal eerst uw toestemming hiervoor worden gevraagd.

Roger´s Linnerie S.L. t.h.o.d.n. Sofas by Kees Diks behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Roger´s Linnerie S.L. t.h.o.d.n. Sofas by Kees Diks dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Roger´s Linnerie S.L. t.h.o.d.n. Sofas by Kees Diks te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen,

 

Roger´s Linnerie S.L. t.h.o.d.n. Sofas by Kees Diks

Avda. Carlota Alessandri 82

29620 Torremolinos, Málaga

 

chris@sofasbykeesdiks.com

+34 624 03 69 44

CIF: B93596641